Konkursy

Konkurs: 05/2012

Wykonawca [Rozstrzygnięty]

Termin przyjmowania zgłoszeń: 31.05.2012, 12:00 [minął]
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 31.05.2012, 13:00 [minął]
Organizator: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo 'Tęcza'

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo,
niniejszym informujemy, iż Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo Tęcza w Szczecinie w dn. 24.05.2012 r. rozpoczęło postępowanie w trybie zapytania ofertowego na wybór wykonawcy usługi polegającej na:

„Wykonaniu dokumentacji projektowej dla zadania: „Przebudowa budynku Kontrasty”

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności w trybie zapytania ofertowego.
Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 ze zm.)

Szczegółowe warunki przedmiotowego postępowania:
1. SIWZ
2. Załącznik nr 1 do SIWZ
3. Załącznik nr 2 do SIWZ
4. Załącznik nr 3 do SIWZ
5. Załącznik nr 4 do SIWZ
6. Załącznik nr 5 do SIWZ
7. Załącznik nr 6 do SIWZ
8. Załącznik nr 7 do SIWZ część 1/12
9. Załącznik nr 7 do SIWZ część 2/12
10. Załącznik nr 7 do SIWZ część 3/12
11. Załącznik nr 7 do SIWZ część 4/12
12. Załącznik nr 7 do SIWZ część 5/12
13. Załącznik nr 7 do SIWZ część 6/12
14. Załącznik nr 7 do SIWZ część 7/12
15. Załącznik nr 7 do SIWZ część 8/12
16. Załącznik nr 7 do SIWZ część 9/12
17. Załącznik nr 7 do SIWZ część 10/12
18. Załącznik nr 7 do SIWZ część 11/12
19. Załącznik nr 7 do SIWZ część 12/12


Opublikowano dnia: 24.05.2012 Zobacz wersje archiwalnedrukuj


Konkurs rozstrzygnięty:
Szczecin, dnia 05.06.2012 r.

OGŁOSZENIE
Działając imieniem Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodziezy Niepełnosprawnej Ruchowo „Tecza“ w Szczecinie informuję, że Komisja prowadząca postępowanie ofertowe na wybór wykonawcy usługi polegającej na: „Wykonaniu dokumentacji projektowej dla zadania: „Przebudowa budynku Kontrasty”, zakończyła pracę.

1) W wyniku rozstrzygnięcia postępowania ofertowego wyżej wskazanego, jako wykonawca zadania wyłoniony został:

Krzysztof Kalert
„Atelier XXI Pracownia Architektoniczna Krzysztof Kalert”
ul. Osiek ¼
70-535 Szczecin

z najkorzystniejszą ceną ofertową brutto wynoszącą 79 273,50 zł.

2) Jako podlegającą odrzuceniu Komisja uznała ofertę złożoną przez konsorcjum wykonawców:
Henryk Demkowicz „BAD-KON Pracownia Projektowa Henryk Demkowicz”
ul. Przestrzenna 3
72-300 Gryfice
oraz
3) Krystyna Walczak „PRO-BUD Krystyna Walczak”
ul. Przestrzenna 16
72-300 Gryfice
Przyczyną odrzucenia oferty w.w. wykonawcy jest niewyjaśnienie jej treści, zgodnie z wezwaniem Zamawiającego z dnia 31.05.2012r.

Zgodnie z zasadą konkurencyjności, przy zastosowaniu której przeprowadzone zostało przedmiotowe postępowanie, protokół przebiegu oceny ofert, załączniki do protokółu oraz oferty złożone przez wykonawców są jawne i można się z nimi zapoznać w godzinach od 10.00 – 14.00 w dni robocze w siedzibie Zamawiającego tj. al. Bohaterów Warszawy 27B, po uprzednim złożeniu pisemnego wniosku o udostępnienie tych dokumentów.


Alicja Zołotucho
Prezes Zarządu


Biuletyn Informacji Publicznej: bip.gov.pl