Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej

Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każda instytucja publiczna od Prezydenta RP do szkoły podstawowej i szpitala oraz spółki Skarbu Państwa (itd.) ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:
  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619))
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Dostęp do informacji nieumieszczonej w BIP

Zgodnie z Artykułem 10 Ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej

1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.

2. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Wniosek pisemny można złożyć w biurze przy ul. Wawrzyniaka 7A, 70-392 Szczecin oraz pocztą elektroniczną pod adresem tecza@tecza.org.pl.

Wniosek ustny można złożyć przy ul. Wawrzyniaka 7A, 70-392 Szczecin lub pod numerem tel. (091) 307 06 46.

Zawiadomienie o walnym zebraniu członków Stowarzys

19.03.2019, 10:56
Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza” w Szczecinie zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Zebranie odbędzie się dnia 5 kwietnia 2019r. (piątek) w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Księdza Piotra Wawrzyniaka 7a o godz. 17.

Poniżej przedstawiamy proponowany porządek obrad Zebrania.

więcej

Zawiadomienie o walnym zebraniu członków Stowarzys

21.03.2017, 13:11
 ZAWIADOMIENIE

O WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

 

Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza” w Szczecinie zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Zebranie odbędzie się dnia 7 kwietnia 2017r. (piątek) w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Księdza Piotra Wawrzyniaka 7A o godz. 17.00

 

            Poniżej przedstawiamy proponowany porządek obrad Zebrania.

więcej

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków Stowarzys

31.01.2017, 10:10

 

Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza” w Szczecinie zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Zebranie odbędzie się dnia 28 lutego 2017r. (wtorek) o godz. 17.00 w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Księdza Piotra Wawrzyniaka 7a.

 

więcej

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW STOWARZYS

11.04.2016, 11:40
Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza” w Szczecinie zaprasza na Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Zebranie odbędzie się dnia 20 kwietnia 2016r. (środa) w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Księdza Piotra Wawrzyniaka 7a o godz. 17.

więcej

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków Stowarzys

18.03.2015, 10:53
  ZAWIADOMIENIE

O WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

 

Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza” w Szczecinie zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Zebranie odbędzie się dnia 27 marca 2015 (piątek) w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka 7a o godz. 17:00.

więcej
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Michalina Dobrogowska
Dokument z dnia: 29.04.2009
Dokument oglądany razy: 82 136
Opublikował: Michalina Dobrogowska-Ferlas
Publikacja dnia: 10.03.2022
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 
Biuletyn Informacji Publicznej: bip.gov.pl