Środki publiczne


Zadania realizowane ze środków publicznych w 2024 roku

Urząd Miasta Szczecin
• „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”, umowa nr WSS-I.4.2024.AM, CRU 23/0003470 z dnia 02.01.2024 r. - kwota dotacji 42 000,00 zł,
• "Zapewnienie rehabilitacji dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin", umowa nr WSS-I.3.2024.JK, CRU 23/0003474 z dnia 02.01.2024 r. - kwota dotacji 284 000,00 zł,
• "Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS) dla osób z zaburzeniami psychicznymi w latach 2023-2027", umowa nr WSS-I.16.2023.AG, CRU 23/0000109 z dnia 02.01.2023 r., Aneks nr 2/2023 z dnia 20.12.2023 r. - kwota dotacji 609 634,00 zł.


Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:
• „Od aktywizacji do samorealizacji” - prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła) w okresie 01.04.2023 r. – 31.03.2024 r., umowa nr ZZO/000174/16/D z dnia 15.04.2021 r., Aneks nr 3 z dnia 25.04.2023 r. - kwota dotacji 583 827,24 zł.

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.:
• „Pożytecznie i integracyjnie- edycja VII”, umowa nr 2/A/2024 z dnia 23.01.2024 r. w ramach Program Społecznik 2022-2024 - kwota dotacji 5 000,00 zł.

Zadania realizowane ze środków publicznych w 2023 roku


Urząd Miasta Szczecin
• „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”, umowa nr WSS-I.17.2023.AG, CRU 22/0003268 z dnia 02.01.2023 r. - kwota dotacji 40 500,00 zł,
• "Zapewnienie rehabilitacji dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin", umowa nr WSS-I.1.2023.JK, CRU 22/0003250 z dnia 30.12.2022 r., Aneks nr 1/2023 z dnia 03.03.2023 r. - kwota dotacji 257 038,80 zł,
• "Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS) dla osób z zaburzeniami psychicznymi w latach 2023-2027", umowa nr WSS-I.16.2023.AG, CRU 23/0000109 z dnia 02.01.2023 r. kwota dotacji 654 059,36 zł,
• "Wspólna zabawa to też ważna sprawa" - Organizowanie i rozwijanie różnorodnych form wsparcia oraz działań o charakterze aktywizującym i integracyjnym na rzecz osób z niepełnosprawnościami, umowa nr 630-2.2023.AB, CRU 23/0001835 z dnia 22.08.2023 r. - kwota dotacji 10 500,00 zł.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:
• „Od aktywizacji do samorealizacji” - prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła) w okresie 01.04.2022 r. – 31.03.2023 r., umowa nr ZZO/000174/16/D z dnia 15.04.2021 r., Aneks nr 1/2022 z dnia 12.04.2022 r., Aneks nr 2/2022 z dnia 07.12.2022 r. - kwota dotacji 538574,50 zł,
• „Od aktywizacji do samorealizacji” - prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła) w okresie 01.04.2023 r. – 31.03.2024 r., umowa nr ZZO/000174/16/D z dnia 15.04.2021 r., Aneks nr 3 z dnia 25.04.2023 r. - kwota dotacji 583 827,24 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
• „Dzień Dziecka w kolorach tęczy - piknik rodzinny” – umowa nr 07/2023/RSSKRT z dnia 24.05.2023 r. - kwota dotacji 3 210,00 zł,
• „Bajkowy Mikołaj” – umowa 20/2023/RSSKRT z dnia 08.11.2023 r. - kwota dotacji 12 000,00 zł.

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.:
• „Pożytecznie i integracyjnie- edycja VI”, umowa nr 20/A/2023 z dnia 03.02.2023 r. w ramach Program Społecznik 2022-2024 - kwota dotacji 5 000,00 zł.

Zadania realizowane ze środków publicznych w 2022 roku

Urząd Miasta Szczecin
• „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, umowa nr WSS-I.2022.AM, CRU 22/0000249 z dnia 10.01.2022 r. - kwota dotacji 44 880,00 zł,
• "Zapewnienie rehabilitacji i prowadzenie różnych form wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin" - W aktywizację poprzez rehabilitację, umowa nr WSS-I.25.2022.EM, CRU 22/0000205 z dnia 10.01.2021 r. - kwota dotacji 250 000,00 zł,
• "Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS) dla osób z niepełnosprawnością intelektualną", umowa nr WSS-IV.1.2020.AZC, CRU 20/0000253 z dnia 20.01.2020 r., Aneks nr 11 z dnia 31.12.2021 r. - kwota dotacji 502 848,00  zł,
• "Organizowanie i rozwijanie różnorodnych form wsparcia oraz działań o charakterze aktywizującym i integracyjnym na rzecz osób niepełnosprawnych", umowa nr 630-3.2022.AB, CRU 22/0002042 z dnia 10.08.2022 r. - kwota dotacji 17 600,00 zł

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:
• „Od aktywizacji do samorealizacji” - prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła) w okresie 01.04.2021 r. – 31.03.2022 r., umowa nr ZZO/000174/16/D z dnia 15.04.2021 r. - kwota dotacji 477 873,03 zł
• „Od aktywizacji do samorealizacji” - prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła) w okresie 01.04.2022 r. – 31.03.2023 r., umowa nr ZZO/000174/16/D z dnia 15.04.2021 r., Aneks nr 1/2022 z dnia 12.04.2022 r., Aneks nr 2/2022 z dnia 07.12.2022 r. - kwota dotacji 538574,50 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
• „Bajkowy Mikołaj” – umowa nr 19/2022/RSSKRT z dnia 09.11.2022 r. - kwota dotacji 9 900,00 zł

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.:
• „Pożytecznie i integracyjnie- edycja V”, umowa nr 47/A/2022 z dnia 20.05.2022 r. w ramach Program Społecznik 2022-2024 - kwota dotacji 5 000,00 zł


Zadania realizowane ze środków publicznych w 2021 roku

Urząd Miasta Szczecin
• „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, umowa nr WSS-IV.3.2021.MS, CRU 21/0000426 z dnia 01.02.2021 r. - kwota dotacji 40 800,00 zł,
• "Zapewnienie rehabilitacji i prowadzenie różnych form wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin" - W aktywizację poprzez rehabilitację, umowa nr WSS-IV.4.2021.MS, CRU 21/0000480 z dnia 08.02.2021 r. - kwota dotacji 240 500,00 zł,
• "Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS) dla osób z niepełnosprawnością intelektualną", umowa nr WSS-IV.1.2020.AZC, CRU 20/0000253 z dnia 20.01.2020 r., Aneks nr 6 z dnia 20.01.2021 r. - kwota dotacji 506 555,00 zł,
• "Organizowanie i rozwijanie różnorodnych form wsparcia oraz działań o charakterze aktywizującym i integracyjnym na rzecz osób z niepełno sprawnościami" - Wspólna zabawa to też ważna sprawa, umowa nr 6228-2.2021.AB, CRU 21/0002520 z dnia 06.09.2021 r. - kwota dotacji 10 011,20 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie:
• „Bajkowy Mikołaj” – umowa nr 22/2021/S/MOPR z dnia 15.11.2021 r - kwota dotacji 7 816,80 zł

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:
• „Od rehabilitacji do aktywizacji” - prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek w okresie 01.04.2020 r. – 31.03.2021 r., umowa nr ZZO/000140/16/D z dnia 12.03.2019 r., zgodnie z Aneksem nr 4/2020 z dnia 17.09.2020 r.- kwota dotacji 433 480,04 zł
• „Od aktywizacji do samorealizacji” - prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła) w okresie 01.04.2021 r. – 31.03.2022 r., umowa nr ZZO/000174/16/D z dnia 15.04.2021 r. - kwota dotacji 477 873,03 zł

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki:
• „Od bezradności do aktywności”, umowa nr 559/ZPS-3/2021 z dnia 01.07.2021 r. - kwota dotacji 33 500,00 zł.

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.:
• „Pożytecznie i integracyjnie- edycja IV”, umowa nr 7/A/2021 z dnia 08.02.2021 r. w ramach programu SPOŁECZNIK - kwota dotacji 4 000,00 zł


Zadania realizowane ze środków publicznych w 2020 roku

Urząd Miasta Szczecin
„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, umowa nr WSS-IV.3.2020.AZC, CRU 20/0000264 z dnia 21.01.2020 r. - kwota dotacji 43 012,80 zł,
• "Zapewnienie rehabilitacji i prowadzenie różnych form wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin", umowa nr WSS-IV.6.2020.RFS, CRU 20/0000326 z dnia 24.01.2020 r. - kwota dotacji 231 762,00 zł,
• "Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS) dla osób z niepełnosprawnością intelektualną", umowa nr WSS-IV.1.2020.AZC, CRU 20/0000253 z dnia 20.01.2020 r. - kwota dotacji 466 866,00 zł,
• "Organizowanie i rozwijanie różnorodnych form wsparcia oraz działań o charakterze aktywizującym i integracyjnym na rzecz osób z niepełno sprawnościami" - kwota dotacji 7 000,00 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie:
• „Bajkowy Mikołaj” – umowa nr 13/2020/S/MOPR z dnia 17.11.2020 r. - kwota dotacji 5 100,00 zł

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:
• „Od rehabilitacji do aktywizacji” - prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek w okresie 01.04.2020 r. – 31.03.2021 r., umowa nr ZZO/000140/16/D z dnia 12.03.2019 r., Aneks nr 3 z dnia 09.04.2020 r. - kwota dotacji 433 480,04 zł

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki:
• „Od bezradności do aktywności”, umowa nr 604/ZPS-3/2020 z dnia 16.09.2020 r. - kwota dotacji 24 700,00 zł.


Zadania realizowane ze środków publicznych w 2019 roku

Urząd Miasta Szczecin:
• „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, umowa nr WSS-IV.3.2019.PS, CRU 19/0000780 z dnia 26.02.2019 r. - kwota dotacji 31 200,00 zł,
• „Prowadzenie kompleksowych form wsparcia w ośrodkach terapeutyczno-rehabilitacyjnych, zapobiegających marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych”, umowa nr WSS-IV.11.2019.AZC, CRU 19/0000820 z dnia 26.02.2019 r. - kwota dotacji 91 000,00 zł,
• „Wczesna rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych oraz prowadzenie systemu wsparcia ich rodzin”, umowa nr umowa nr WSS-IV.1.2019.AZC, CRU 19/0000787 z dnia 26.02.2019 r. - kwota dotacji 124 900,00 zł,
• „Organizowanie i rozwijanie różnorodnych form wsparcia oraz działań o charakterze aktywizującym i integracyjnym na rzecz osób niepełnosprawnych”, umowa nr umowa nr WSS-IV.24.2019.PS, CRU 19/0001510 z dnia 12.04.2019 r. - kwota dotacji 5 500,00 zł,
• „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie”, umowa nr WSS-V.1.2016.BA CRU 15/0000004 z dnia 04.01.2016 r. - kwota dotacji 499 462,50 zł,
• „Pielęgnacja ścieżki edukacyjno-ekologicznej”, umowa nr WGK 179/2019 CRU 19/0001770 z dnia 06.05.2019 r. - kwota dotacji 10 000,00 zł,
• "Wyprzedzić skutki niepełnosprawności", umowa nr WSS-IV.15.2019.AZC CRU 19/0001818 z dnia 13.05.2019 r. - kwota dotacji 9 918,80 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie:
• „Dzień dziecka w kolorach Tęczy – rodzinny festyn”, umowa nr 09/2019/S/MOPR z dnia 23.05.2019 r. - kwota dotacji 4 800,00 zł
• „Bajkowy Mikołaj” – umowa nr 20/2019/S/MOPR z dnia 22.11.2019 r. - kwota dotacji 9 000,00 zł

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:
• „Od rehabilitacji do aktywizacji” - prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek w okresie 01.04.2019 r. – 31.03.2020r., umowa nr ZZO/000140/16/D z dnia 12.03.2019 r. - kwota dotacji 366 641,18 zł

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego:
• „Sprawny” dzieciaczek - prowadzenie wczesnej diagnozy i rehabilitacji, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów pozaaglomeracyjnych, umowa nr ROPS/37/2019 z dnia 25.04.2019 r. - kwota dotacji 38 026,00 zł

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki:
• „Od bezradności do aktywności”, umowa nr 537/ZPS-3/2019 z dnia 03.07.2019 r. - kwota dotacji 14 640,00 zł.

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.:
• „Pożytecznie i integracyjnie- edycja III”, umowa nr 5/A/2019 z dnia 17.06.2019 r. w ramach programu SPOŁECZNIK - kwota dotacji 4 000,00 zł


Zadania realizowane ze środków publicznych w 2018 roku

Urząd Miasta Szczecin: 
• „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, umowa nr WSS-I.4.2018.AZC CRU 18/0000251 z dnia 17.01.2018 r. - kwota dotacji 33 400,00 zł,
• „Prowadzenie kompleksowych form wsparcia w ośrodkach terapeutyczno-rehabilitacyjnych, zapobiegających marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych”, umowa nr WSS-I.ZM/11.2018 CRU 18/0000903 z dnia 23.02.2018 r. - kwota dotacji 91 000,00 zł,
• „Wczesna rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych oraz prowadzenie systemu wsparcia ich rodzin”, umowa nr umowa nr WSS-I.ZM/12.2018 CRU 18/0000897 z dnia 23.02.2018 r. - kwota dotacji 88 000,00 zł,
• „Organizowanie i rozwijanie różnorodnych form wsparcia oraz działań o charakterze aktywizującym i integracyjnym na rzecz osób niepełnosprawnych”, umowa nr umowa nr WSS-I.ZM/10.2018 CRU 18/0000896 z dnia 23.02.2018 r. - kwota dotacji 5 500,00 zł,
• „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie”, umowa nr WSS-V.1.2016.BA CRU 15/0000004 z dnia 04.01.2016 r. - kwota dotacji 412 795,86 zł,
• „Wykonanie II etapu ścieżki edukacyjno-ekologicznej – Część III”, umowa nr WGKiOŚ 137/2018 CRU 18/0001859 z dnia 16.04.2018 r. - kwota dotacji 10 000,00 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie:
• „Dzień dziecka w kolorach Tęczy – rodzinny festyn”, umowa nr 09/2018/S/MOPR z dnia 15.05.2018 r. - kwota dotacji 4 530,00 zł
• „Bajkowy Mikołaj” – umowa nr 22/2018/S/MOPR z dnia 14.11.2018 r. - kwota dotacji 8 388,00 zł

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:
• „Od rehabilitacji do aktywizacji” - prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek w okresie 01.04.2018 r. – 31.03.2019 r., umowa nr ZZO/000104/16/D z dnia 31.03.2017 r. - kwota dotacji 351 649,39 zł

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego:
• „Sprawny” dzieciaczek - prowadzenie wczesnej diagnozy i rehabilitacji, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów pozaaglomeracyjnych, umowa nr ROPS/27/2018 z dnia 11.04.2018 r. - kwota dotacji 45 500,00 zł

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.:
• „Pożytecznie i integracyjnie- edycja II”, umowa nr 13/A/2018 z dnia 28.05.2018 r. w ramach programu SPOŁECZNIK - kwota dotacji 3 000,00 zł


Zadania realizowane ze środków publicznych w 2017 roku

1. Umowa z dnia 17.02.2017 r. WSS-V.6.2017.ZM CRU:17/0000686 zawarta z Gminą Miasto Szczecin na realizację zadania pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” w kwocie: 32 400,00 zł.
2. Umowa z dnia 8.03.2017 r. nr WSS-V.17.2017.ZM CRU 17/0000864 zawarta z Gminą Miasto Szczecin na realizację zadania pn. „Wczesna rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych oraz prowadzenie systemu wsparcia dla ich rodzin” w kwocie: 81 000,00 zł.
3. Umowa z dnia 8.03.2017 r. nr WSS-V.13.2017.ZM CRU: 17/0000854 zawarta z Gminą Miasto Szczecin na realizację zadania pn. „Prowadzenie kompleksowych form wsparcia w ośrodkach terapeutyczno-rehabilitacyjnych, zapobiegających marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych” w kwocie: 88 000,00 zł.
4. Umowa z dnia 24.03.2017 r. WSS-V.21.2017.ZM CRU 17/0000992 zawarta z Gminą Miasto Szczecin na relizację zadania pn. "Organizowanie i rozwijanie różnorodnych form wsparcia oraz działańo charakterze aktywizującym i integracyjnym na rzecz osób niepełnosprawnych" w kwocie: 5 000,00 zł.  


Zadania realizowane ze środków publicznych w 2016 roku

1. Umowa z dnia 20.01.2016 r. WSS-V.5.2016.BA CRU:16/0000219 zawarta z Gminą Miasto Szczecin na realizację zadania pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” w kwocie: 28 716,00 zł.
2. Umowa z dnia 27.01.2016 r. nr WSS-V.9.2016.BA CRU 16/0000518 zawarta z Gminą Miasto Szczecin na realizację zadania pn. „Wczesna rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych oraz prowadzenie systemu wsparcia dla ich rodzin” w kwocie: 80 638,00 zł.
3. Umowa z dnia 27.01.2016 r. nr WSS-V.14.2016.BA CRU: 16/0000521 zawarta z Gminą Miasto Szczecin na realizację zadania pn. „Prowadzenie kompleksowych form wsparcia w ośrodkach terapeutyczno-rehabilitacyjnych, zapobiegających marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych” w kwocie: 90 000,00 zł.
4. Umowa z dnia 4.02.2016 r. nr WSS-V.23.2016.BA CRU: 16/0000525 zawarta z Gminą Miasto Szczecin na realizację zadania pn. „Organizowanie i rozwijanie różnorodnych form wsparcia oraz działań o charakterze aktywizującym i integracyjnym na rzecz osób niepełnosprawnych” w kwocie: 5 300,00 zł.
5. Umowa z dnia 27.02.2015r. nr ZZO 000080/16/D (aneks nr 2/2016 r. 31.03.2016 r.) zawarta z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania pn. „Od rehabilitacji do aktywizacji” w kwocie: 375 679,89 zł.
6. Umowam z dnia 23.05.2016 r. nr 280/S1/2016 zawarta z Wojewodą Zachodniopomorskim  na realizację zadania pn. "Tworzenie systemu wsparcia dla osób niepenosprawnych i ich rodzin" w kwocie: 32 620,00 zł.
7. Umowa z dnia 1.06.2016 r. nr ROPS 29/2016 zawarta z Województwem Zachodniopomorskim na realizację zadania pubicznego pn.: "Prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji" w kwocie 110 000,00 zł.
8. Umowa z dnia 1.06.2016 r. nr ROPS 45/2016 zawarta z Województwem Zachodniopomorskim na realizację zadanie publicznego pn.: "Opracowanie lub wydanie publikacji, wydawnictw ciągłych oraz wydawnictw zwartych, stanowiących zamkniętą całość (...)" w kwocie 25 000,00 zł.


Zadania realizowane ze środków publicznych w 2015 roku


1.  Umowa z dnia 28.01.2015 r. WSS-V.1.2015.BA CRU:15/0000408 zawarta z Gminą Miasto Szczecin na realizację zadania pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” w kwocie: 27 280,00 zł.
2. Umowa z dnia 29.01.2015 r. nr WSS-V.8.2015.BA CRU 15/0000453 zawarta z Gminą Miasto Szczecin na realizację zadania pn. „Wczesna rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych intelektualnie oraz prowadzenie systemu wsparcia dla ich rodzin” w kwocie: 80 000,00 zł.
3. Umowa z dnia 29.01.2015 r. nr WSS-V.13.2015.BA CRU: 15/0000458 zawarta z Gminą Miasto Szczecin na realizację zadania pn. „Prowadzenie kompleksowych form wsparcia w ośrodkach terapeutyczno-rehabilitacyjnych, zapobiegających marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych” w  kwocie: 90 000,00 zł. 
4.  Umowa z dnia 2.02.2015 r. nr WSS-V.17/2015.BA CRU: 15/0000486 zawarta z Gminą Miasto Szczecin na realizację zadania pn. „Organizowanie i rozwijanie różnorodnych form wsparcia oraz działań o charakterze aktywizującym i integracyjnym na rzecz osób niepełnosprawnych” w kwocie: 4 930,00 zł. 
5. Umowa z dnia 25.06.2015 r. nr ROPS 71/2015 zawarta z Województwem Zachodniopomorskim na realizację zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek” w kwocie:  128 057,00  zł.
6. Umowa z dnia 27.02.2015r. nr ZZO 000080/16/D zawarta z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania pn. „Od rehabilitacji do aktywizacji” w kwocie: 333 374,79 zł.
7.  Umowa z dnia 22 maja 2015 roku nr 256/S1/2015 zawarta z Wojewodą Zachodniopomorskim na realizację zadanie pn. "Tworzenie systemu oparcia społecznego dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin poprzez rozwój usług, wsparcia informacyjnego i różnych form wsparcia dziennego w środowisku lokalnym", w kwocie 20 000,00 zł.


Zadania realizowane ze środków publicznych w 2014 roku

1.  Umowa z dnia 23.01.2014 r. WSS-V/BA/1/2014 CRU:14/0000459 zawarta z Gminą Miasto Szczecin na realizację zadania pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” w kwocie: 26 698,80 zł.
2. Umowa z dnia 23.01.2014 r. nr WSS-V/BA/9/2014 CRU:14/0000420 zawarta z Gminą Miasto Szczecin na realizację zadania pn. „Wczesna rehabilitacja społeczna i medyczna dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz z uszkodzonym narządem wzroku i prowadzenie systemu wsparcia dla ich rodzin” w kwocie: 80 000,00 zł.
3. Umowa z dnia 23.01.2014 r. nr WSS-V/BA/11/2014 CRU: 14/0000422 zawarta z Gminą Miasto Szczecin na realizację zadania pn. „Prowadzenie kompleksowych form wsparcia w ośrodkach terapeutyczno-rehabilitacyjnych, zapobiegających marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych” w  kwocie: 90 000,00 zł. 
4.  Umowa z dnia 23.01.2014 r. nr WSS-V/BA/15/2014 CRU: 15/0000429 zawarta z Gminą Miasto Szczecin na realizację zadania pn. „Integracja i aktywizacja środowiska osób niepełnosprawnych zapobiegająca ich izolacji marginalizacji obejmująca osoby z dysfunkcją narządu słuchu, wzroku, układu mięśniowo-kostnego oraz niepełnoprawnością intelektualna i psychiczną” w kwocie: 5 145,000 zł.
5. Umowa z dnia 1.04.2014 r. nr ROPS 11/2014 zawarta z Województwem Zachodniopomorskim na realizację zadania publicznego pod nazwą „Wspieranie dostępu osób z niepełnosprawnością do wielospecjalistycznej diagnozy i rehabilitacji” w kwocie:  49 775,00 zł.
6. Umowa z dnia 1.04.2014 r. nr ROPS 37/2014 zawarta z Województwem Zachodniopomorskim na realizację zadania publicznego pod nazwą „Działania na rzecz rodzin, upowszechnianie macierzyństwa i rodzicielstwa” w kwocie:  31 728,00  zł.
7. Umowa z dnia 27.03.2012r. nr ZZO 000036/16/D (aneks nr 3/2014 z dnia 27 marca 2014r.) zawarta z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania pn. „Od rehabilitacji do integracji” - prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek w okresie od 1.04.2014- 31.03.2015 r. w kwocie: 577347,55 zł.
8.  Umowa z dnia 21 maja 2014 rou nr 7/S1/2014 zawarta z Wojewodą Zachodniopomorskim na realizację zadanie pn. "Od rehabilitacji do integracji", w kwocie 26 000,00 zł.


Zadania realizowane ze środków publicznych w 2013 roku

1. Umowa z dnia 16.01.2013 r. nr WSS-V/BA/1/2013 CRU 13/0000315 zawarta z Gminą Miasto Szczecin na realizację zadania pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” w kwocie: 26 719,32 zł
2. Umowa z dnia 16.01.2013 r. nr WSS-V/BA/10/2013 CRU 13/0000322 zawarta z Gminą Miasto Szczecin na realizację zadania pn. „Wczesna rehabilitacja społeczna i medyczna dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz z uszkodzonym narządem wzroku i prowadzenie systemu wsparcia dla ich rodzin” w kwocie: 87 800 zł
3. Umowa z dnia 16.01.2013 r. nr WSS-V/BA/14/2013 CRU 13/0000321 zawarta z Gminą Miasto Szczecin na realizację zadania pn. „Prowadzenie kompleksowych form wsparcia w ośrodkach terapeutyczno-rehabilitacyjnych, zapobiegających marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych” ” w kwocie: 102 930 zł
4. Umowa z dnia 16.01.2013 r. nr WSS-V/BA/21/2013 CRU 13/0000296 zawarta z Gminą Miasto Szczecin na realizację zadania pn. „Integracja i aktywizacja środowiska osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji” w kwocie: 26 412 zł
5. Umowa z dnia 20.03.2013 r. nr WSS-IV.14.2013.WP Nr CRU 13/0001119 zawarta z Gminą Miasto Szczecin na realizację zadania pn. „Profilaktyka i promocja zdrowia wśród dzieci z zaburzeniami rozwojowymi w tym wczesna diagnoza i rehabilitacja dzieci oraz edukacja i wsparcie dla rodziców dzieci z zaburzeniami rozwojowymi” w kwocie: 16 000 zł
6. Umowa z dnia 25 marca 2013 r. nr ROPS 16/2013 zawarta z Województwem Zachodniopomorskim o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Wczesna diagnoza i rehabilitacja osób niepełnosprawnych” w kwocie: 90 540,00 zł
7. Umowa z dnia 25 marca 2013 r. nr ROPS 32/2013 zawarta z Województwem Zachodniopomorskim o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Pomoc rodzinom w pokonywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych” w kwocie: 20 535,00 zł
8. Umowa z dnia 27.03.2012r. nr ZZO/000036/16/D (aneks nr 2/2013 z dnia 9 maja 2013r.) zawarta z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania pn. „Od rehabilitacji do integracji” - prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek w okresie od 1.04.2013- 31/03.2014 r. w kwocie: 551 473,00 zł.
9. Umowa z dnia 11 czerwca 2013 r. zawarta z Wojewodą Zachodniopomorskim o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą "Ujarzmić niepełnosprawność" w kwocie 22 000,00 zł


Zadania realizowane ze środków publicznych w 2012 roku

1. Umowa z dnia 13.02.2012 r. nr WZiPS-IV/WP/9/2012 CRU 12/000524 zawarta z Urzędem Miasta w Szczecinie na realizację zadania pn. "Zdążyć z pomocą - organizacja Białych Sobót" w kwocie: 13 000 zł
2. Umowa z dnia 23.01.2012 r. nr WZiPS/V/BA/25/2012 CRU 12/000376 zawarta z Urzędem Miasta w Szczecinie na realizację zadania pn. "Prowadzenie kompleksowych form wsparcia w ośrodkach terapeutyczno – rehabilitacyjnych, zapobiegających marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych” w kwocie: 106 400 zł
3. Umowa z dnia 17.01.2012 r. nr WZiPS/V/BA/1/2012 CRU 12/000279 zawarta z Urzędem Miasta w Szczecinie na realizację zadania pn. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" w kwocie: 26 352,24 zł
4. Umowa z dnia 23.01.2012 r. nr WZiPS/V/BA/22/2012 CRU 12/000383 zawarta z Urzędem Miasta w Szczecinie na realizację zadania pn. "Wczesna rehabilitacja społeczna i medyczna dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz z uszkodzonym narządem wzroku i prowadzenie systemu wsparcia dla ich rodzin" w kwocie: 95 000 zł
5. Umowa z dnia 23.01.2012 r. nr WZiPS/V/BA/19/2012 CRU 12/000374 zawarta z Urzędem Miasta w Szczecinie na realizację zadania pn. "Integracja i aktywizacja środowiska osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji" w kwocie: 24 620 zł
6. Umowa z dnia 14.05.2012 r. nr ROPS 12/2012 zawarta z Województwem Zachodniopomorskim na realizację zadania pn. „Rehabilituj na wczesnym etapie – działania skierowane do osób niepełnosprawnych” („Od rehabilitacji do aktywizacji – wczesna pomoc dziecku niepełnosprawnemu”) w kwocie: 44 783,00 zł.
7. Umowa z dnia 14.05.2012 r. nr ROPS 32/2012 zawarta z Województwem Zachodniopomorskim na realizację zadania pn. „Rodzina na plus – działania na rzecz rodzin wymagających wsparcia”( Nie jesteś sam – systemowe wsparcie rodziców dzieci z niepełnosprawnością”) w kwocie: 36 900,00 zł.
8. Umowa z dnia 27.03.2012 r. nr ZZO/000036/16/D zawarta z Państwowym Funduszem Rehabilitacji na realizację zadania pn. „Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek w 2012 roku” („Od rehabilitacji do integracji”) w kwocie: 734 859,74 zł
9. Umowa z dnia 13.06.2012 r. nr 16/2012 zawarta z Wojewodą Zachodniopomorskim na realizację zadania: Od rehabilitacji do aktywizacji" w kwocie: 20 000 zł.
10. Umowa z dnia 18.06.2012 r. nr WSS/V/BA/40/2012 zawarta z Gminą Miasto Szczecin na realizację zadania pn. "Prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji" w kwocie: 154 717,00 zł
11. Umowa z dnia 18.06.2012 r. nr WSS/V/BA/39/2012 zawarta z Gminą Miasto Szczecin na realizację zadania pn. „Nie jesteś sam – systemowe wsparcie osób z niepełnosprawnością oraz ich rodzin” w kwocie: 15 382,00 zł
12. Umowa dnia 01.01.2012r. nr: 16-00-02996-12-02 zawarta z Narodowym Funduszem Zdrowia:
„Fizjoterapia ambulatoryjna” 58 733,56 zł
„Lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna” 2 328,78 zł
„Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym” 273 296,10 zł
13. Subwencje Oświatowe - środki przyznano na podstawie wpisu do ewidencji oświatowej Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Tęcza” nr Woś-I-4320/429/2006 z dnia 25.08.2006r. Dofinansowanie w kwocie: 98 364,35 zł (stan na 1.05.2012 r.).
14. Umowa z dnia 26.11.2012 r. nr WSS/V/BA/45/2012 CRU12/0004075 z Gminą Miasto Szczecin na realizaję zadania pn. " Wykonanie projektu modernizacji i przebudowy budynku na potrzeby utworzenia Centrum Diagnozy, Terapii i Rehabilitacji Dziecięcej" w kwocie: 64 211,53 zł.
15. Umowa z dnia 23.11.2012 r. nr 19/2012/S/MOPR na realizację zadania pn. " Impreza mikołajkowa" w kwocie: 10 848 zł.
16. Umowa z dnia 16.07.2012 r. nr 05/2012/S/MOPR na realizację zadania pn. "Dzień dziecka z Teatrem Lalek" w kwocie: 8 955,54 zł.

Zadania realizowane ze środków publicznych w 2011 roku

1. Umowa z dnia 31.01.2011r. nr WZiPS-V/BA/1/2011 CRU 11/000435 zawarta z Urzędem Miasta w Szczecinie na realizację zadania pn. „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” („Pomagam żyć” - asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”)
w kwocie: 25034, 63zł.
2. Umowa z dnia 31.01.2011r. nr WZiPS-V/BA/25/2011 CRU 11/000575 zawarta z Urzędem Miasta w Szczecinie na realizację zadania pn. „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych” („Calineczka” – systemowe, wczesnointerwencyjne wsparcie dzieci i ich rodzin) w kwocie: 100000, 00 zł.
3. Umowa z dnia 11.02.2011r. nr WZiPS-V/BA/26/2011 CRU 11/000576 zawarta z Urzędem Miasta w Szczecinie na realizację zadania pn. „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych” („Od rehabilitacji do integracji") w kwocie: 120000, 00 zł.
4. Umowa z dnia 31.01.2011r. nr WZiPS-V/BA/27/2011 CRU 11/000577 zawarta z Urzędem Miasta w Szczecinie na realizację zadania pn. „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych” („Radosna edukacja i aktywizacja”) w kwocie: 33150, 00zł.
5. Umowa z dnia 06.06.2011r. nr WZiPS-IV/WP/23/2011 CRU 11/0002580 zawarta z Urzędem Miasta w Szczecinie na realizację zadania pn. „Wczesna diagnozai rehabilitacja dzieci. Edukacja i wsparcie rodziców dzieci z zaburzeniami rozwojowymi” („Drogowskaz”) w kwocie: 7500, 00zł.
6. Umowa z dnia 20.04.2011r. nr ROPS 19/2011 zawarta z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadania pn. „Pomoc rodzinom prawidłowym wypełnianiu ról społecznych” („Nasz cały świat, to nasze dziecko – wsparcie rodzin dziecka z niepełnosprawnością”) w kwocie 16900, 00 zł.
7. Umowa z dnia 20.04.2011r. nr ROPS 7/2011 zawarta z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadania pn. „Prowadzenie wczesnej diagnozy i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem terenów wiejskich i miejsko-wiejskich”(„Calineczka” – systemowe, wczesnointerwencyjne wsparcie dzieci i ich rodzin) w kwocie 44600, 00zł.
8. Umowa z dnia 06.06.2011r. NR 11/2011 zawarta z Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim na realizację zadania pn. „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinomi osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych” („Odnaleźć siebie”) w kwocie: 32500, 00zł.
9. Umowa z dnia 20.03.2009r. nr ZZO/000005/OD/D. Aneks nr 4/TPOZ/2011 z dnia 27 maja 2011r zawarta z Państwowym Funduszem Rehabilitacji na realizację zadania pn. „Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek w 2011roku” („Od rehabilitacji do integracji”) do w kwocie: 259861, 26 zł.
10. Umowa z dnia 06.07.2011r. nr WPD/000007/16/D zawarta z Państwowym Funduszem Rehabilitacji na realizację zadania pn. „Wczesna pomoc dziecku niepełnosprawnemu” w kwocie: 235309, 52zł.
11. Umowa z dnia 05.05.2011r. nr 12/ZPZ/stow./2011/1668/736 zawarta z Ministerstwem Zdrowia na realizację zadania pn. „Program wsparcia i szkolenia oraz doszkalania nieprofesjonalistów zajmujących się udzielaniem pomocy mającej na celu poprawę funkcjonowania dzieci po urazach mózgu oraz z upośledzeniem umysłowym” na kwotę: 15239, 70 zł.
12. Umowa dnia 01.01.2011r. nr: 16-00-02996-11-01 zawarta z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie:
„Lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna” w kwocie 2328, 78zł.
„Fizykoterapia ambulatoryjna” w kwocie 65 628, 90zł.
„Rehabilitacja dzieci z zaburzeniem wieku rozwojowego ośrodku/oddziale dziennym” w kwocie 273 296, 10zł.
13. Subwencje Oświatowe - środki przyznano na podstawie wpisu do ewidencji oświatowej Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Tęcza” nr Woś-I-4320/429/2006 z dnia 25.08.2006r. oraz pozytywnej opinii Kuratorium Oświaty w Szczecinie o działalności NSPPP „Tęcza” z dnia 16.08.2007r.). Dofinansowanie w kwocie: 161 203, 86 zł (stan na 1.07.2011r.).


Zadania realizowane ze środków publicznych w 2010 roku

1. Umowa z dnia 20.09.2010r. nr WPD/000002/16/D zawarta z Państwowym Funduszem Rehabilitacji na realizację zadania pn. „Wczesna pomoc dziecku niepełnosprawnemu” w kwocie: 248 842,93 zł.
2. Umowa z 20.03.2009 nr ZZO/000005/OD/D (aneks nr 1/TPOZ/2010 – 26.03.2010r. aneks nr 2/TPOZ/2010 – 2.09.2010) zawarta z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizacje zadania pn. Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek „Od rehabilitacji do integracji” na kwotę: 228 593,70 zł.
3. Umowa z dnia 14.05.2010r. nr ROPS I 8/2010 zawarta z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadania pn. „Wczesna diagnoza i rehabilitacja osób niepełnosprawnych” w kwocie: 98 237,00 zł.
4. Umowa z dnia 14.05.2010r. nr ROPS I 26/2010 zawarta z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadania pn. „Wspieranie rodzin w kryzysie” w kwocie: 26 400,00 zł.
5. Umowa z dnia 14.05.2010r. nr ROPS I 22/2010 zawarta z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadania pn. „Stwórzmy szansę osobom marginalizowanym społecznie” w kwocie: 42 142 zł.
6 .Umowa z dnia 23.06.2010r. nr WKEiS/II/MS/D/11/10 zawarta z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadania pn. „O NAS – zrozumieć niepełnosprawność” w kwocie: 12 600,00 zł.
7. Umowa z dnia 14.01.2010r. nr WZiPS-VI/BA/1/2010 CRU 10/0000206 zawarta z Urzędem Miasta w Szczecinie na realizację zadania pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” w kwocie: 24 902,64 zł.
8. Umowa z dnia 28.01.2010r. nr WZiPS-VI/BA/18/2010 CRU 10/0000416 zawarta z Urzędem Miasta w Szczecinie na realizację zadania pn. „Od rehabilitacji do integracji” w kwocie: 50 000,00 zł.
9. Umowa z dnia 28.01.2010r. WZiPS-VI/BA/21/2010 CRU 10/0000419 zawarta z Urzędem Miasta w Szczecinie na realizację zadania pn. „Zdążyć z pomocą” w kwocie: 50 000,00 zł.
10. Umowa z dnia 18.06.2010r. WZiPS /IV/MG/13/10 CRU 10/0002459 zawarta z Urzędem Miasta w Szczecinie na realizację zadania pn. „Dziecięca profilaktyka - realizacja Białych Sobót” w kwocie 5 000,00 zł.
11. Umowa z dnia 15.06.2010r. WZiPS-VI/BA/14/2010 CRU 10/0000425 zawarta z Urzędem Miasta w Szczecinie na realizację zadania pn. „Wszystko jest możliwe" - integracja bez granic” w kwocie: 20 000,00 zł.
12. Umowa z dnia 3.11.2010r. WZiPS-VI/BA-37-2010 CRU 10/0003784 zawarta z Urzędem Miasta w Szczecinie na realizację zadania pn. „Twórczość nie zna barier” w kwocie: 7 912,00 zł.
13. Umowa z dnia 11.10.2010r. WZiPS-VI/BA/39/2010 CRU 10/0004157 zawarta z Urzędem Miasta w Szczecinie na realizację zadania pn. „Mogę wszystko - wsparcie dzieci niepełnosprawnych w wypełnianiu ról społecznych” w kwocie: 10 000,00 zł.
14. Umowa z dnia 1.10.2010r BOP/JG/3026/34/2010 CRU10/0004330/2010 zawarta z Urzędem Miasta w Szczecinie na realizację zadania pn. „"Przyjazna rehabilitacja"” w kwocie: 8 795,00 zł.
15. Umowa z dnia 1.06.2010r. nr 11/ZPZ/stow./2010/1668/453 zawarta z Ministerstwem Zdrowia na realizację zadania pn. „Przyjazna rehabilitacja” na kwotę: 35 600,00 zł.
16. Umowa z dnia 1.06.2010r. nr 11/ZPZ/stow./2010/1668/454 zawarta z Ministerstwem Zdrowia na realizację zadania pn. „Sobota dla malucha i jego rodzica” na kwotę: 15 223,00 zł.
17. Umowa z dnia 17.08.2010r. NR 13/2010 zawarta z Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim na realizację zadania pn. „Wszystko jest możliwe - od rehabilitacji do integracji” w kwocie: 33 941,00 zł.
18. Umowa z dnia 18.06.2010r. FOP 185/r/3/2009 zawarta z Funduszem dla Organizacji Pozarządowych na realizację zadania pn. „Twórczość nie zna barier" w kwocie: 143 280,00 zł.
19. Umowa z dnia 6.05.2010r. nr 02/2010/Sp. Rehab./Dzieci/Przedmioty zawarta z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie na dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego w kwocie: 3 538,20 zł.
20. Umowa z dnia 7.06.2010r. nr 12/2010/S/MOPR zawarta z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie na realizację zadania pn. „Wycieczka nad morze zwiedzamy Kołobrzeg” w kwocie: 4 737,00 zł.
21. Umowa z dnia 21.05.2010r. nr 10/2010/S/MOPR zawarta z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie na realizację zadania pn. „Dzień Dziecka z Teatrem Lelek Pleciuga ” w kwocie: 9 036,60 zł.
22. Umowa z dnia 26.11.2010r. nr 27/2010/S/MOPR zawarta z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie na realizację zadania pn. „Impreza Mikołajkowa” w kwocie: 9 036,00 zł.
23. Umowa z dnia 24.12.2090r. nr 16-00-02996-10-02/05-07-08 –  renegocjacja zawarta z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie:
„Fizjoterapie ambulatoryjna” w kwocie: 17 245,80 zł
„Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym” w kwocie: 275 780,61 zł
„Lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna” w kwocie: 2 328,78 zł.


Zadania realizowane ze środków publicznych w 2009 roku

1. Umowa z dnia 20.03.2009r. nr ZZO/000005/OD/D zawarta z Państwowym Funduszem Rehabilitacji na realizację zadania pn. „Od rehabilitacji do integracji” w kwocie: 254 185,99 zł.
2. Umowa z dnia 26.08.2009r. nr ZZO/000001/16/D zawarta z Państwowym Funduszem Rehabilitacji na realizację zadania pn. „Wczesna pomoc dziecku niepełnosprawnemu” w kwocie: 248 550,00 zł.
3. Umowa z dnia 06.04.2009r. nr ROPS I 7/2009 zawarta z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadania pn. „Twoje dziecko może być sprawne – prowadzenie wczesnej diagnozy i rehabilitacji” w kwocie: 96 157,00 zł.
4. Umowa z dnia 04.05.2009r. nr ROPS I 28/2009 zawarta z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadania pn. „Od rehabilitacji do integracji” w kwocie: 41 040,00 zł.
5. Umowa z dnia 19.06.2009r. nr ROPS I 49/2009 zawarta z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadania pn. „Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego” w kwocie: 43 362,00 zł.
6. Umowa z dnia 1.07.2009r. nr WKEiS/II/MS/D/7/09 zawarta z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadania pn. „O NAS – zrozumieć niepełnosprawność” w kwocie: 18 060,00 zł.
7. Umowa z dnia 09.01.2009r. nr WZiPS-VI/8A/2009 CRU 09/0000133 zawarta z Urzędem Miasta w Szczecinie na realizację zadania pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” w kwocie: 24 129,12 zł.
8. Umowa z dnia 31.01.2009r. nr WZiPS-VI/BA/17/2009 CRU 09/0000909 zawarta z Urzędem Miasta w Szczecinie na realizację zadania pn. „Od rehabilitacji do integracji” w kwocie: 55 000,00 zł.
9. Umowa z dnia 02.02.2009r. WZiPS-VI/BA/14/2009 CRU 09/000951 zawarta z Urzędem Miasta w Szczecinie na realizację zadania pn. „Twoje dziecko może być sprawne” w kwocie: 39 000,00 zł.
10. Umowa z dnia 01.03.2009r. CRU 09/0001603 zawarta z Urzędem Miasta w Szczecinie na realizację zadania pn. „Prowadzenie Białych Sobót” w kwocie 24 909,31zł.
11. Umowa z dnia 22.04.2009r. WZiPS-VI/24/2009 CRU 09/0002243 zawarta z Urzędem Miasta w Szczecinie na realizację zadania pn. „Od rekreacji do integracji” w kwocie: 17 000,00 zł.
12. Umowa z dnia 21.08.2009r. WZiPS-VI/31/2009 CRU 09/0004245 zawarta z Urzędem Miasta w Szczecinie na realizację zadania pn. „Organizacja festiwalu osób niepełnosprawnych” w kwocie: 12 500,00 zł.
13. Umowa z dnia 1.06.2009r. nr 11/ZPZ/stow./2009/1668/511 zawarta z Ministerstwem Zdrowia na realizację zadania pn. „Twoje dziecko może być sprawne” na kwotę: 9 898,56 zł.
14. Umowa z dnia 1.07.2009r. nr 1/2009 zawarta z Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim na realizację zadania pn. „Od profilaktyki i rehabilitacji i integracji” w kwocie: 27 000,00 zł.
15. Umowa z dnia 13.07.2009r. nr 39_I zawarta z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadania pn. „Od profilaktyki i rehabilitacji do integracji” w kwocie: 181 930,00 zł.
16. Umowa z dnia 24.04.2009r. nr 02/2009/Sp. Rehab./Dzieci/Przedmioty zawarta z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie na dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego w kwocie: 4 154,40 zł.
17. Umowa z dnia 08.05.2009r. nr 09/2009/S/MOPR zawarta z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie na realizację zadania pn. „Wycieczka do Centrum Słowian i Wikingów” w kwocie: 5 094,80 zł.
18. Umowa z dnia 19.06.2009r. nr 14/2009/S/MOPR zawarta z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie na realizację zadania pn. „Wycieczka do Fortu Gerharda” w kwocie: 4 341,60 zł.
19. Umowa z dnia 10.11.2009r. nr 20/2009/S/MOPR zawarta z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie na realizację zadania pn. „Zabawa w teatr” w kwocie: 1 680,00 zł.
20. Umowa z dnia 19.11.2009r. nr 23/2009/S/MOPR zawarta z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie na realizację zadania pn. „Impreza Mikołajkowa” w kwocie: 9 396,00 zł.
21. Umowa z dnia 01.10.2007r. – renegocjacja zawarta z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie:
„Fizjoterapie ambulatoryjna” w kwocie: 13 296,69 zł
„Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym” w kwocie: 273 270,90 zł
„Lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna” w kwocie: 2 222,22 zł
22. Subwencje Oświatowe - środki przyznano na podstawie wpisu do ewidencji oświatowej Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Tęcza” nr Woś-I-4320/429/2006 z dnia 25.08.2006r. oraz pozytywnej opinii Kuratorium Oświaty w Szczecinie o działalności NSPPP „Tęcza” z dnia 16.08.2007r.). Dofinansowanie w kwocie: 212 613,25 zł.Zadania realizowane ze środków publicznych w 2008 roku

1. Umowa z dnia 08.09.2008r. nr 541 zawarta z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na realizację zadania pn. „Od rehabilitacji do integracji” w kwocie: 84 528,22 zł.
2. Umowa z dnia 10.09.2008 r. nr 52/zpz/stow./2008/1668/3905 zawarta z Ministerstwem Zdrowia na realizację zadania pn. „W aktywność z niepełnosprawnością” w kwocie: 12 850 zł.
3. Umowa z dnia 01.10.2007r. – renegocjacja zawarta z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie
„Fizjoterapie ambulatoryjna” w kwocie: 14 823,00 zł
„Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym” w kwocie: 185 061,00 zł
„Lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna” w kwocie: 1 145,00 zł
4. Umowa z dnia 25.04.2008r. nr 7PA/000014/OD/D (aneks nr 1/2008 z dnia 25.07.2008r., aneks nr 2 z dnia 29.09.2008r.) zawarta z Państwowym Funduszem Rehabilitacji na realizację zadania pn. „Od rehabilitacji poprzez edukację do integracji” w kwocie: 243 877,55zł.
5. Umowa z dnia 22.08.2008r. nr 7BB/0000091/OD/D zawarta z Państwowym Funduszem Rehabilitacji na realizację zadania pn. „Twórczość nie zna barier” na kwotę: 26 117,50zł.
6. Umowa z dnia 04.07.2008r. nr 1/2008 zawarta z Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim na realizację zadania: „Świadczenie pomocy dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzinom” w kwocie: 22 000zł.
7. Umowa z dnia 08.05.2008r. nr WZIPS-II 23/2008 zawarta z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadania pn.: „Sprawna rodzina – sprawne dziecko. Wspieranie rodzin dzieci niepełnosprawnych w prawidłowym wypełnianiu ról społecznych” w kwocie: 19 625,00 zł.
8. Umowa z dnia 15.05.2008r. nr WZIPS-II 17/2008 zawarta z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadania pn.: „Przełamać bariery – przeciwdziałanie marginalizacji społecznej” w kwocie: 26 500,00zł.
9. Umowa z dnia 24.04.2008r. nr WZiPS-II 8/2008 zawarta z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadania pn.: „Twoje dziecko może być sprawne – prowadzenie wczesnej diagnozy i rehabilitacji” w kwocie: 86 020,00zł.
10. Subwencje Oświatowe - środki przyznano na podstawie wpisu do ewidencji oświatowej Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Tęcza” nr Woś-I-4320/429/2006 z dnia 25.08.2006r. oraz pozytywnej opinii Kuratorium Oświaty w Szczecinie o działalności NSPPP „Tęcza” z dnia 16.08.2007r.). Dofinansowanie w kwocie: 159 799,60 zł.
11. Umowa z dnia 03.01.2007r. nr WZIOS-VI/8A/5/2008A zawarta z Urzędem Miasta w Szczecinie na realizację zadania pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” w kwocie: 21 290,40 zł.
12. Umowa z dnia 27.03.2008r. nr CRU 1526/2008 zawarta z Urzędem Miasta w Szczecinie na realizację zadania pn. „Wspomaganie rozwoju, rehabilitacja społeczna i medyczna osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz prowadzenie systemu wsparcia dla ich rodzin - wczesna rehabilitacja” w kwocie: 37 500 zł.
13. Umowa z dnia 30.01.2008r. nr CRU 23/2008 Aneks do CRU25/2006 zawarta z Urzędem Miasta w Szczecinie na realizację zadania pn. „Prowadzenie w ośrodku terapeutyczno-rehabilitacyjnym programu rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz systemów wsparcia rodzin” w kwocie: 80 000,00zł
14. Umowa z dnia 31.03.2008 r. nr WZIPS/VII/RKJ/7/08 zawarta z Urzędem Miasta w Szczecinie na realizację zadania pn. „Profilaktyka wieku rozwojowego u dzieci - Białe Soboty” w kwocie: 13543,60zł.
15. Umowa z dnia 26.11.2008r. nr WZiPS-VI/BA/53/2008 zawarta z Urzędem Miasta w Szczecinie na realizację zadania pn. „Organizacja uroczystych integracyjnych spotkań wigilijnych i noworocznych” w kwocie: 40 000,00zł.
16. Umowa z dnia 09.05.2008r. nr 07/2008/S/MOPR zawarta z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie na realizację zadania pn. „Wycieczka do Poznania” w kwocie: 4 375,00 zł.
17. Umowa z dnia 23.05.2008r. nr 13/2008/S/MOPR zawarta z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie na realizację zadania pn. „Wycieczka do Stadniny Koni - obchody Międzynarodowego Dnia Dziecka” w kwocie: 2 823,45zł.
18. Umowa z dnia 05.06.2008r. nr 17/2008/S/MOPR zawarta z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie na realizację zadania pn. „Wycieczka do Wioski Indiańskiej” w kwocie: 4 264zł.
19. Umowa z dnia 08.09.2008r. nr 26/2008/S/MOPR zawarta z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie na realizację zadania pn. „Wycieczka do ZOO w Ueckermunde” w kwocie: 3 622,47zł.
20. Umowa z dnia 28.10.2008r. zawarta z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie na realizację zadania pn. „Zabawa w teatr” w kwocie: 840,00zł.
21. Umowa z dnia 20.11.2008r. nr 34/2008/S/MOPR MOPR zawarta z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie na realizację zadania pn. „Impreza Mikołajkowa” w kwocie: 4 470,00zł.
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Michalina Dobrogowska-Ferlas
Dokument z dnia: 03.06.2009
Dokument oglądany razy: 5 107
Opublikował: Michalina Dobrogowska-Ferlas
Publikacja dnia: 23.01.2024
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 
Biuletyn Informacji Publicznej: bip.gov.pl