Zawiadomienie o walnym zebraniu członków Stowarzys

19.03.2019, 10:56
Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza” w Szczecinie zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Zebranie odbędzie się dnia 5 kwietnia 2019r. (piątek) w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Księdza Piotra Wawrzyniaka 7a o godz. 17.

Poniżej przedstawiamy proponowany porządek obrad Zebrania.

 PORZĄDEK OBRAD

WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 5.04.2019r.

 

1.      Rozpoczęcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

2.      Sprawdzenie kworum.

3.      Otwarcie Zebrania przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.

4.      Wybór Przewodniczącego Zebrania.

5.      Wybór Sekretarza Zebrania.

6.      Wybór Komisji Skrutacyjnej.

(CZĘŚĆ SPRAWOZDAWCZA)

7.       Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia w 2018r.

8.      Przedstawienie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2018.

9.      Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dot. działalności Zarządu w 2018r.

10.  Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dot. sprawozdania finansowego i merytorycznego Stowarzyszenia za rok 2018.  

11.  Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z działalności za 2018r.

12.  Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego za 2018r.

13.  Głosowanie nad wynikiem finansowym za 2018 rok.

14.  Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku w zakresie absolutorium wobec Członków Zarządu Stowarzyszenia z wykonania obowiązku w roku 2018 oraz podjęcie głosowań w tej sprawie.

(WOLNE WNIOSKI I DYSKUSJA)

15.  Omówienie bieżącej działalności Stowarzyszenia.

16.  Przedstawienie planów działań Stowarzyszenia na rok 2019. 

17.  Zgłaszanie pytań i wolnych wniosków.

 

                                                                            Zarząd Stowarzyszenia

 

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Wiadomość oglądana razy: 1 810
Opublikował: Michalina Dobrogowska-Ferlas
Publikacja dnia: 19.03.2019, 10:56
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 
Biuletyn Informacji Publicznej: bip.gov.pl