Zawiadomienie o walnym zebraniu członków Stowarzys

19.03.2019
 PORZĄDEK OBRAD

WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 5.04.2019r.

 

1.      Rozpoczęcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

2.      Sprawdzenie kworum.

3.      Otwarcie Zebrania przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.

4.      Wybór Przewodniczącego Zebrania.

5.      Wybór Sekretarza Zebrania.

6.      Wybór Komisji Skrutacyjnej.

(CZĘŚĆ SPRAWOZDAWCZA)

7.       Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia w 2018r.

8.      Przedstawienie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2018.

9.      Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dot. działalności Zarządu w 2018r.

10.  Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dot. sprawozdania finansowego i merytorycznego Stowarzyszenia za rok 2018.  

11.  Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z działalności za 2018r.

12.  Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego za 2018r.

13.  Głosowanie nad wynikiem finansowym za 2018 rok.

14.  Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku w zakresie absolutorium wobec Członków Zarządu Stowarzyszenia z wykonania obowiązku w roku 2018 oraz podjęcie głosowań w tej sprawie.

(WOLNE WNIOSKI I DYSKUSJA)

15.  Omówienie bieżącej działalności Stowarzyszenia.

16.  Przedstawienie planów działań Stowarzyszenia na rok 2019. 

17.  Zgłaszanie pytań i wolnych wniosków.

 

                                                                            Zarząd Stowarzyszenia

 

Wiadomość z dnia: 19.03.2019
Wiadomość oglądana razy: 1 021
Opublikował: Michalina Dobrogowska-Ferlas
wydruk z dnia: 13.07.2020 // bip.tecza.org.pl