Zawiadomienie o walnym zebraniu członków Stowarzys

21.03.2017, 13:11
 ZAWIADOMIENIE

O WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

 

Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza” w Szczecinie zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Zebranie odbędzie się dnia 7 kwietnia 2017r. (piątek) w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Księdza Piotra Wawrzyniaka 7A o godz. 17.00

 

            Poniżej przedstawiamy proponowany porządek obrad Zebrania.

            Poniżej przedstawiamy proponowany porządek obrad Zebrania.

 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 07.04.2017r.

 

1.      Rozpoczęcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

2.      Sprawdzenie kworum.

3.      Otwarcie Zebrania przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.

4.      Wybór Przewodniczącego Zebrania.

5.      Wybór Sekretarza Zebrania.

6.      Wybór Komisji Skrutacyjnej.

(CZĘŚĆ SPRAWOZDAWCZA)

7.      Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia w 2016r.

8.      Przedstawienie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2016.

9.      Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dot. działalności Zarządu w 2016r.

10.  Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dot. sprawozdania finansowego i merytorycznego Stowarzyszenia za rok 2016.

11.  Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku w zakresie absolutorium wobec Członków Zarządu Stowarzyszenia z wykonania obowiązku w roku 2016 oraz podjęcie głosowań w tej sprawie.

(CZĘŚĆ LEGISLACYJNA)

12.  Dyskusja oraz podjęcie uchwały w przedmiocie sporządzania sprawozdania finansowego zgodnie z załącznikiem Nr 6 do Ustawy o rachunkowości.

13.  Dyskusja oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia i przyjęcia sprawozdania finansowego i merytorycznego za 2016 rok, podziału wyniku finansowego za 2016 r.

 (WOLNE WNIOSKI I DYSKUSJA)

14.  Omówienie bieżącej działalności Stowarzyszenia.

15.  Przedstawienie planów działań Stowarzyszenia na rok 2017. 

16.  Zgłaszanie pytań i wolnych wniosków.

 

Zarząd Stowarzyszenia 

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Wiadomość oglądana razy: 1 247
Opublikował: Michalina Dobrogowska-Ferlas
Publikacja dnia: 21.03.2017, 13:11
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 
Biuletyn Informacji Publicznej: bip.gov.pl