ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW STOWARZY

04.04.2014, 08:54
 ZAWIADOMIENIE

O WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

 

Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza” w Szczecinie zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Zebranie odbędzie się dnia 11 kwietnia 2014 (piątek) w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Bohaterów Warszawy 27b o godzinie 17.

            Poniżej przedstawiamy proponowany porządek obrad Zebrania.

 PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 11 kwietnia 2014r.

 

1.      Rozpoczęcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

2.      Sprawdzenie kworum.

3.      Otwarcie Zebrania przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.

4.      Wybór Przewodniczącego Zebrania.

5.      Wybór Sekretarza Zebrania.

6.      Wybór Komisji Skrutacyjnej.

(CZĘŚĆ SPRAWOZDAWCZA)

7.      Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia w 2013r.

8.      Przedstawienie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2013.

9.      Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dot. działalności Zarządu w 2013r.

10.  Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dot. sprawozdania finansowego i merytorycznego Stowarzyszenia za rok 2013.

11.  Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Stowarzyszenia za rok 2013 oraz podjęcie głosowań w tej sprawie.

 (WOLNE WNIOSKI I DYSKUSJA)

12.  Omówienie bieżącej działalności Stowarzyszenia.

13.  Omówienie procesu związanego z pozyskiwaniem środków pieniężnych na remont Kontrastów.

14.  Przedstawienie planów działań Stowarzyszenia na rok 2014. 

15.  Zgłaszanie pytań i wolnych wniosków. 

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Wiadomość oglądana razy: 678
Opublikował: Michalina Dobrogowska-Ferlas
Publikacja dnia: 04.04.2014, 08:54
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 
Biuletyn Informacji Publicznej: bip.gov.pl