ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW STOWARZY

04.04.2014 PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 11 kwietnia 2014r.

 

1.      Rozpoczęcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

2.      Sprawdzenie kworum.

3.      Otwarcie Zebrania przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.

4.      Wybór Przewodniczącego Zebrania.

5.      Wybór Sekretarza Zebrania.

6.      Wybór Komisji Skrutacyjnej.

(CZĘŚĆ SPRAWOZDAWCZA)

7.      Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia w 2013r.

8.      Przedstawienie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2013.

9.      Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dot. działalności Zarządu w 2013r.

10.  Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dot. sprawozdania finansowego i merytorycznego Stowarzyszenia za rok 2013.

11.  Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Stowarzyszenia za rok 2013 oraz podjęcie głosowań w tej sprawie.

 (WOLNE WNIOSKI I DYSKUSJA)

12.  Omówienie bieżącej działalności Stowarzyszenia.

13.  Omówienie procesu związanego z pozyskiwaniem środków pieniężnych na remont Kontrastów.

14.  Przedstawienie planów działań Stowarzyszenia na rok 2014. 

15.  Zgłaszanie pytań i wolnych wniosków. 

Wiadomość z dnia: 04.04.2014
Wiadomość oglądana razy: 682
Opublikował: Michalina Dobrogowska-Ferlas
wydruk z dnia: 29.09.2020 // bip.tecza.org.pl