1%

Sprawozdanie merytoryczne

Rozliczenie 1% pozyskanego w 2019 roku za 2018 rok

W imieniu Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo "Tęcza" chcielibyśmy podziękować wszystkim darczyńcom za przekazanie naszej organizacji 1% podatku za rok 2018.

Dzięki Państwa pomocy udało nam się zgromadzić 31 362,58 zł.

Pozyskana kwota zostanie przeznaczona na opłacenie wynagrodzeń specjalistów prowadzących diagnozę, terapię i rehabilitację oraz inne koszty statutowe organizacji.

Po zakończeniu roku zostanie udostępnione zestawienie dokumentów dotyczących wydatkowania środków pochodzących z wpłat 1%.

Rozliczenie 1% pozyskanego w 2018 roku za 2017 rok

W imieniu Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo "Tęcza" chcielibyśmy podziękować wszystkim darczyńcom za przekazanie naszej organizacji 1% podatku za rok 2017.

Dzięki Państwa pomocy udało nam się zgromadzić 34 796,81 zł.

Pozyskana kwota zostanie przeznaczona na opłacenie wynagrodzeń specjalistów prowadzących diagnozę, terapię i rehabilitację oraz inne koszty statutowe organizacji.

Po zakończeniu roku zostanie udostępnione zestawienie dokumentów dotyczących wydatkowania środków pochodzących z wpłat 1%.

Rozliczenie 1% pozyskanego w 2017 roku za 2016 rok


W imieniu Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo "Tęcza" chcielibyśmy podziękować wszystkim darczyńcom za przekazanie naszej organizacji 1% podatku za rok 2016.

Dzięki Państwa pomocy udało nam się zgromadzić 42 284,88 zł.

Pozyskana kwota zostanie przeznaczona na opłacenie wynagrodzeń specjalistów prowadzących diagnozę, terapię i rehabilitację oraz inne koszty statutowe organizacji.

Po zakończeniu roku zostanie udostępnione zestawienie dokumentów dotyczących wydatkowania środków pochodzących z wpłat 1%.


Rozliczenie 1% pozyskanego w 2016 roku za 2015 rok

W imieniu Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo "Tęcza" chcielibyśmy podziękować wszystkim darczyńcom za przekazanie naszej organizacji 1% podatku za rok 2015.

Dzięki Państwa pomocy udało nam się zgromadzić 54 231,63 zł.

Pozyskana kwota zostanie przeznaczona na opłacenie wynagrodzeń specjalistów prowadzących diagnozę, terapię i rehabilitację oraz inne koszty statutowe organizacji.

Po zakończeniu roku zostanie udostępnione zestawienie dokumentów dotyczących wydatkowania środków pochodzących z wpłat 1%.


Rozliczenie 1% pozyskanego w 2015 roku za 2014 rok

W imieniu Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo "Tęcza" chcielibyśmy podziękować wszystkim darczyńcom za przekazanie naszej organizacji 1% podatku za rok 2014.
Dzięki Państwa pomocy udało nam się zgromadzić 58 148,90 zł.

Pozyskana kwota zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem kadry specjalistycznej prowadzącej rehabilitację i terapię z dziećmi oraz inne koszty statutowe organizacji.


Rozliczenie 1% pozyskanego w 2014 roku za 2013 rok


W imieniu Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo "Tęcza" chcielibyśmy podziękować wszystkim darczyńcom za przekazanie naszej organizacji 1% podatku za rok 2013.
Dzięki Państwa pomocy udało nam się zgromadzić 66 156,87 zł.

Pozyskana kwota zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem kadry specjalistycznej prowadzącej rehabilitację i terapię z dziećmi oraz inne koszty statutowe organizacji.

Rozliczenie 1% pozyskanego w 2013 roku za 2012 rok

W imieniu Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo "Tęcza" chcielibyśmy podziękować wszystkim darczyńcom za przekazanie naszej organizacji 1% podatku za rok 2012.

Dzięki Państwa pomocy udało nam się zgromadzić 66 154,80 zł.

Pozyskana kwota zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem kadry specjalistycznej prowadzącej rehabilitację i terapię z dziećmi oraz inne koszty statutowe organizacji. 


Rozliczenie 1% pozyskanego w 2012 roku za 2011 rok


W imieniu Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo "Tęcza" chcielibyśmy podziękować wszystkim darczyńcom za przekazanie naszej organizacji 1% podatku za rok 2011.

Dzięki Państwa wpłatom udało nam się pozyskać 73 289,42 zł.

Zgromadzona kwota w całości została przeznaczona na koszty satatutowe organizacji związane z prowadzeniem rehabilitacji i terapii w Specjalistycznym Centrum Diagnozy, Terapii i Rehabilitacji Dziecięcej, a także na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy nowej siedziby Stowarzyszenia pn. "Projekt koncepcyjny przebudowy budynku przy ul. Wawrzyniaka 7a wraz z wyburzeniem istniejących obiektów oraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną".Rozliczenie 1% pozyskanego w 2011 roku za 2010 rok

W imieniu Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo "Tęcza" chcielibyśmy podziękować wszystkim darczyńcom za przekazanie naszej organizacji 1% podatku za rok 2010.

Dzięki Państwa wpłatom udało nam się pozyskać 71 858,40 zł.

Zgromadzona kwota w całości została przeznaczona na koszty satatutowe organizacji związane z  prowadzeniem rehabilitacji i terapii w Specjalistycznym Centrum Diagnozy, Terapii i Rehabilitacji Dziecięcej.


Rozliczenie 1% pozyskanego w 2010 roku za 2009 rok

W imieniu Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo "Tęcza" chcielibyśmy podziękować wszystkim darczyńcom za przekazanie naszej organizacji 1% podatku za rok 2009.

Dzięki Państwa pomocy udało nam się zgromadzić 74 311,46 zł.

Pozyskana kwota została przeznaczona na wynagrodzenia specjalistów oraz zabezpieczenia środków finansowych na realizowane programy terapeutyczno - rehabilitacyjne.
Ten rok jest dla nas trudny, ale dzięki m.in. Państwa wpłatom możliwe jest dalsze prowadzenie działalności.
Czujemy się wyróżnieni, ze to właśnie nam postanowili Państwo pomóc!


Rozliczenie 1% pozyskanego w 2009 roku za 2008 rok

W imieniu Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo "Tęcza" chcielibysmy podziękować wszystkim darczyńcom za przekazanie naszej organizacji 1% podatku za rok 2008.

W 2009 roku prowadziliśmy wiele działań informacyjnych, dotyczących możliwości przekazania 1% naszej organizacji. Wysokość funduszy, zgromadzonych dzięki Państwa pomocy jest już znana!
W tym roku udało nam się zgromadzić 126 824,01PLN. To kwota dwukrotnie wyższa niż w roku ubiegłym! Tym bardziej cieszy nas, że zaufaliście Państwo właśnie nam i coraz więcej osób dostrzega potrzebę niesienia pomocy dzieciom niepełnosprawnym. Pozyskana kwota została przeznaczona na budowę ogródka terapeutycznego dla dzieci, szkolenia specjalistów oraz na prowadzenie rehabilitacji i terapii w Specjalistycznym Centrum Diagnozy, Terapii i Rehabilitacji Dziecięcej.
Wyrażamy głęboką nadzieję, że dzięki zgromadzonym funduszom będziemy mogli pomóc jak największemu gronu naszych podopiecznych.
Dlatego też czujemy się zaszczyceni, że nasze działania zostały przez Państwa dostrzeżone.Rozliczenie 1% pozyskanego w 2008 za 2007 rok

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo "Tęcza" w Szczecinie pragnie serdecznie podziękować wszystkim darczyńcom za dokonane wpłaty w wysokości 1% należnego podatku.

Dzięki Państwa inicjatywie udało nam się zgromadzić 55 805,40PLN. Państwa wsparcie w znaczący sposób przyczynia się do efektywniejszego wspomagania dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Sfinansowanie terapii i rehabilitacji niepełnosprawnych dzieci zamieszkałych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego to najważniejszy cel statutowy, realizowany przez naszą organizację.

Pozyskane środki w ramach 1% za 2007 rok zostały przeznaczone na uruchomienie rehabilitacji Metodą Kombinezonów Kosmicznych Dunag 01 oraz na szkolenie specjalistów prowadzących wymienioną rehabilitację.
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Kaja Reszke
Dokument z dnia: 11.05.2009
Dokument oglądany razy: 3 217
Opublikował: Michalina Dobrogowska-Ferlas
Publikacja dnia: 06.09.2019
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 
Biuletyn Informacji Publicznej: bip.gov.pl