3 zdso - wydzielenie i zagospodarowanie terenu przed Centrum Terapeutycznym

opublikowany: 22.06.2009
termin: 07.07.2009
przetarg nie podlega Ustawie o Zamówieniach Publicznych

Dokument usunięty
Szczecin, 22.06.2009r.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro

W imieniu Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza” w Szczecinie zapraszam do składania ofert na wykonanie usługi związanej z przystosowaniem terenu przed siedzibą Centrum Terapeutycznego na potrzeby utworzenia miejsca przyjaznego dzieciom.

Rodzaj zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z wydzieleniem i zagospodarowaniem terenu, znajdującego się w bezpośredniej okolicy Centrum Terapeutycznego (na potrzeby utworzenia terenu przyjaznego dzieciom oraz utworzenia parkingu dla rowerów)

1. Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:
Wykonanie prac związanych ze zmianą zagospodarowania przestrzeni przed siedzibą Centrum Terapeutycznego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej zgodnie ze specyfikacją zamówienia.
Zadanie 1 Wydzielenie terenu (zaprojektowanie i wykonanie ogrodzenia oraz zamykanej furtki)
Zadanie 2 Zagospodarowanie terenu (wykonanie nawierzchni, wykonanie miejsc na nasadzenie zieleni, montaż stojaka dla rowerów).


2. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Bohaterów Warszawy 27b w Szczecinie (po uprzednim umówieniu wizyty) lub telefonicznie pod nr telefonu.: 091 484 30 72.
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z zainteresowanymi są: Alicja Zołotucho i Kaja Reszke.

3. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia – lipiec – sierpień 2009r.

4. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:


Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta spełniająca następujące wymagania:
- konkurencyjna cena,
- rodzaj wykorzystanych materiałów adekwatnych do potrzeb,
- atrakcyjność zaproponowanych rozwiązań,
- czas realizacji.

5. Miejsce i termin składania ofert:


Oferty należy składać w siedzibie Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza” w Szczecinie, przy ul. Bohaterów Warszawy 27b, lub drogą elektroniczną email: administracja@tecza.org.pl w terminie do dnia 06.07.2009 do godz. 13:00.

6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie opublikowana na stronie internetowej najpóźniej w terminie 7 dni od dnia składania ofert oraz przekazana do wiadomości wybranego wykonawcy za pośrednictwem telefonu lub faxu.

7. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:

Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie wykonawcy, którego ofertę wybrano.

Zleceniodawca dopuszcza możliwość składania ofert oddzielnych na poszczególne prace (np. tylko na wydzielenie terenu, tylko na zagospodarowanie wydzielonego terenu).Pliki do pobrania:

dokumenty/pliki/Specyfikacja%20zam%C3%B3wienia.pdf


Przetarg rozstrzygnięty

Uwagi:
INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOTYCZĄCEJ PRAC ZWIĄZANYCH Z ZAGOSPODAROWANIEM ORAZ PRZYSTOSOWANIEM DLA POTRZEB PODOPIECZNYCH STOWARZYSZENIA TERENU PRZY SIEDZIBIE STOWARZYSZENIA


Decyzją Zarządu Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza” podjętą w drodze uchwały nr 1/07/2009 z dnia 14.07.2009r. najkorzystniejszą ofertę na przeprowadzenie prac związanych z zagospodarowaniem oraz przystosowaniem dla potrzeb podopiecznych Stowarzyszenia złożyła firma:

P.H.U. „ZBI – MAR” Sp. z o.o.
ul. Floriana 9/13
70-646 Szczecin

Uzasadnienie wyboru

Wybrana oferta charakteryzowała się kompleksowością oraz transparentnością, najlepiej spełniała następujące wymagania:
- kompleksowość wykonania prac,
- konkurencyjna cena,
- rodzaj wykorzystanych materiałów adekwatnych do potrzeb,
- termin realizacji.

Decyzja podjęta drogą uchwały jest decyzją niepodważalną. Posiedzenie zarządu miało charakter tajny, a wszystkie zawarte podczas niego ustalenia nie podlegają procedurze odwoławczej.

Wiadomość z dnia: 22.06.2009
Dokument oglądany razy: 1 625
Dokument usunięty
Opublikował: Michalina Dobrogowska
wydruk z dnia: 29.09.2020 // bip.tecza.org.pl