Niepodlegające Ustawie

ZDSO - 6 - Przebudowa budynku Kontrasty wraz ze zmianą sposobu użytkowania

Dokument usunięty dnia 10.07.2014
powód: Przedawnienie ogłoszenia
Szczecin, 2.10.2013r.Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo Tęcza w Szczecinie
al. Bohaterów Warszawy 27b, 70-340 Szczecin
www.tecza.org.pl
e-mail: tecza@tecza.org.pl
tel./ fax. 91 484 30 72


OGŁOSZENIE


Szanowni Państwo,

niniejszym informujemy, iż Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo "Tęcza" w Szczecinie w dn. 2.10.2013 r. poprzez wysłanie zapytania ofertowego do wykonawców rozpoczęło postępowanie prowadzone z zachowaniem zasady konkurencji w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty na:

"Przebudowę budynku Kontrasty wraz ze zmianą sposobu użytkowania"

Projekt współfinansowany przez:
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Gminę Miasto Szczecin,
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.


Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 ze zm.)


Z poważaniem,
Alicja ZołotuchoZałączniki:

Warunki Zamówienia
Załączniki 1-3,5

Załącznik nr 4

SPECYFIKACJA TECHNICZNA.rar
ARCHITEKTURA.rar
EKSPERTYZA TECHNICZNA.rar
INSTALACJE ELEKTRYCZNE.rar
INSTALACJE SANITARNE.rar
INSTALACJE TELEINFORMATYCZNE.rar
INSTALACJE TELETECHNICZNE.rar
INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA.rar
KONSTRUKCJA.rar
PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH.rar

Przedmiar-instal_ słaboprąd.pdf

Przedmiar-inst_ c_o i c_t.pdf
Przedmiar-inst_ wod-kan.pdf
Przedmiar-oświetlenie wewnętrzne.pdf
Przedmiar-przyłacza wod-kan.pdf
Przedmiar-przył_ kabl_ i ośw_ zewn.pdf
Przedmiar-wentylacja mech.pdf
Przedmiar-wewn_inst_elektr.pdf
Przedmiar_Teleinformatyka.pdf
Przedmiar_Elewacja.pdf
Przedmiar_Termomodernizacja.pdf
Przedmiar_Roboty budowlane.pdf


Szczecin, 3.10.2013r.

Zmiana warunków zamówienia 
Dotyczy: postępowania ograniczonego prowadzonego z zachowaniem zasady konkurencji w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty na „Przebudowę budynku Kontrasty wraz ze zmianą sposobu użytkowania”.

Zmiana warunków zamówienia


Z poważaniem,
Alicja ZołotuchoSzczecin, 4.10.2013r.

Przedmiary do użycia w wersji kosztorysowej: 

PRZEDMIARY
Uwagi:
Szczecin, 14.10.2013 r.
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo Tęcza w Szczecinie
al. Bohaterów Warszawy 27b, 70-340 Szczecin
www.tecza.org.pl
e-mail: tecza@tecza.org.pl
tel./ fax. 91 484 30 72


INFORMACJA
o wyborze najkorzystniejszej oferty
w postępowaniu prowadzonym z zachowaniem zasad konkurencji na:
„Przebudowę budynku Kontrasty wraz ze zmianą sposobu użytkowania”


W dniu 14 października 2013 r., w postępowaniu prowadzonym z zachowaniem zasad konkurencji na „Przebudowę budynku Kontrasty wraz ze zmianą sposobu użytkowania”, Zamawiający - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza, z siedzibą w Szczecinie przy Al. Boh. Warszawy 27 B, jako najkorzystniejszą wybrało ofertę złożoną przez Corlux Sp. z o.o., z siedzibą w Szczecinie przy ul. Południowej 15 opiewającą na sumę 3 620 000,00 zł brutto.


INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Dokument z dnia: 04.10.2013, 13:30
Dokument oglądany razy: 733
Przetarg usuniety
Przetarg podlega Ustawie: nie
Opublikował: Michalina Dobrogowska-Ferlas
Publikacja dnia: 04.10.2013, 13:30
Termin: 09.10.2013, 12:00
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 
Biuletyn Informacji Publicznej: bip.gov.pl