ZDSO - 7 - Obsługa Zamawiającego w zakresie usług doradczych i eksperckich - w związku z realizacją i rozliczeniem Umowy Dotacji nr 2014D0013S, zawartej przez Zamawiającego w dniu 12.02.2014 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

opublikowany: 28.02.2014
termin: 27.02.2014
przetarg nie podlega Ustawie o Zamówieniach Publicznych Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza”
w Szczecinie zaprasza do składania ofert na:
„Obsługę Zamawiającego w zakresie usług doradczych i eksperckich, w związku z realizacją i rozliczeniem Umowy Dotacji nr 2014D0013S zawartej przez Zamawiającego w dniu 12.02.2014r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (dalej WFOŚ) i finansowaniem przez WFOŚ, na podstawie w.w. umowy obejmującej realizowane przez Zamawiającego zadanie p.n. „Przebudowa i termomodernizacja budynku „Kontrasty” wraz ze zmianą sposobu użytkowania na NZOZ i Przedszkole Specjalne oraz infrastrukturą techniczną”

Z poważaniem,
Prezes Stowarzyszenia
Alicja Zołotucho

W załączeniu:

1. Zapytanie ofertowe

2. Formularz ofertowy
Przetarg rozstrzygnięty

Uwagi:
Szczecin, 28.02.2014r.
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży  
Niepełnosprawnej Ruchowo Tęcza w Szczecinie
al. Bohaterów Warszawy 27b, 70-340 Szczecin
www.tecza.org.pl
e-mail: tecza@tecza.org.pl
tel./ fax. 91 484 30 72

 

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza”  w Szczecinie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pn.

„Obsługa Zamawiającego w zakresie usług doradczych i eksperckich w związku z realizacją i rozliczeniem Umowy Dotacji nr 2014D0013S zawartej przez Zamawiającego w dniu 12.02.2014r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (dalej WFOŚ) i finansowaniem przez WFOŚ na podstawie w.w. umowy realizowanego przez Zamawiającego zadania p.n.„Przebudowa i termomodernizacja budynku „Kontrasty” wraz ze zmianą sposobu użytkowania na NZOZ i Przedszkole Specjalne oraz infrastrukturą techniczną”.

W postępowaniu j.w. ofertę złożył wykonawca: ARCHICO Ewelina Bożacka – Olsza, 
ul. Garncarska 5, 70-377 Szczecin z ceną ofertową  6 800,00 zł brutto

Po dokonaniu badania i oceny złożonej oferty, w dniu 27.02.2014 r. jako najkorzystniejszą, przedstawiającą najniższą cenę wybrano ofertę:

ARCHICO Ewelina Bożacka – Olsza, ul. Garncarska 5, 70-377 Szczecin z ceną ofertową 6 800,00 zł brutto

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Prezes Zarządu Stowarzyszenia
Alicja Zołotucho

Wiadomość z dnia: 28.02.2014
Dokument oglądany razy: 1 112
Opublikował: Michalina Dobrogowska-Ferlas
wydruk z dnia: 29.09.2020 // bip.tecza.org.pl