ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW STOWARZYS

15.02.2010Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza” w Szczecinie przebiegać będzie według następującego programu:

1. Rozpoczęcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
2. Sprawdzenie kworum.
3. Otwarcie Zebrania przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.
4. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
5. Wybór Sekretarza Zebrania.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

Wiadomość z dnia: 15.02.2010
Wiadomość oglądana razy: 663
Opublikował: Michalina Dobrogowska
wydruk z dnia: 29.09.2020 // bip.tecza.org.pl