Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej

Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każda instytucja publiczna od Prezydenta RP do szkoły podstawowej i szpitala oraz spółki Skarbu Państwa (itd.) ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

Dostęp do informacji nieumieszczonej w BIP

Zgodnie z Artykułem 10 Ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej

1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.

2. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Wniosek pisemny można złożyć w biurze przy ul. Boh. Warszawy 27b, 70-340 Szczecin, faksem pod numerem (091) 484 30 72 oraz pocztą elektroniczną pod adresem tecza@tecza.org.pl.

Wniosek ustny można złożyć przy ul. Boh. Warszawy 27b , 70-340 Szczecin, lub pod numerem tel. (091) 484 30 72.
Podpisał: Michalina Dobrogowska
Dokument z dnia: 29.04.2009
Dokument oglądany razy: 71 912
Opublikował: Michalina Dobrogowska-Ferlas
Publikacja dnia: 21.09.2021
 
wydruk z dnia: 4.12.2021 // bip.tecza.org.pl